Zde je stanoveno, jaká data o klientech a návštěvnících tohoto webu jsou sbírána a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Zpracování osobních údajů

1. Majitelem a provozovatelem tohoto webu a zároveň zpracovatelem osobních údajů (dále jen zpracovatel) je Ing. Aneta Baklová, Ph.D., se sídlem v ulici Marie Cibulkové 1177/10, Praha 4, 140 00, osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ 88181421. Osoba je registrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
2. Zpracovatel tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
3. Odesláním kontaktního formuláře či formuláře při platbě online kartou souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů (dále jen poskytovatel), se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
4. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mail a telefon.
5. Jakožto poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jste zpracovateli poskytli.
6. Zároveň máte právo na úpravu či vymazání svých osobních údajů. Stačí odeslat žádost na aneta.baklova@gmail.com. Text žádosti k vymazání musí jasně vyjadřovat požadavek na vymazání osobních údajů z databáze a z dalšího zpracování.

Využití, ochrana a doba uložení osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem jsou využívány pro výkon objednané služby (např. fakturace).
2. V případě využití služeb koučování jsou kontaktní údaje poskytovatele předány společnosti ICF (International Coach Federation), která si vyhrazuje právo kontaktovat poskytovatele emailem nebo telefonicky (dle výběru poskytovatele) za účelem potvrzení proběhlých koučovacích sezení.
3. Osobní údaje nejsou využívány k posílání jakýchkoliv nabídek nebo newsletterů.
4. Návštěvnost webových stránek je sledována pomocí aplikace Toplist.cz, všechna data jsou automaticky po 5 dnech smazána.
5. Osobní údaje poskytovatele jsou chráněny hesly.
6. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy či dohody a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.


Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 26. 9. 2018. Vyhrazuji si právo je dále upravovat.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.