Co je to koučink

Koučink je rozhovor dvou lidí, z nichž jeden (kouč) rozhovor vede, pokládá otázky a druhý (klient) na ně odpovídá. Cílem koučování je nalézt ve schopnostech a možnostech klienta odpovědi na otázky, které si sám klade. Pomocí správně vedených otázek se klient na problém dokáže podívat z jiného úhlu, než ze kterého na něj pohlížel dosud. Mnohdy jsme natolik zaslepeni problémem, že nevidíme nic jiného a motáme se v kruhu, koučink nám pomůže se z tohoto kruhu vymotat. I pokud má klient vysokou míru uvědomění, někdy mu pomůže už to říct si souvislosti s problémem nahlas. Při koučování se využívají různé metody a postupy a může se pracovat také s koučovacími kartami. U mě si můžete vyzkoušet například velmi známé koučovací karty Points of You.

Rozdíl mezi koučem, mentorem a psychoterapeutem

Kouč je člověk, který klientům pomáhá v osobním nebo profesním rozvoji. Důraz je kladen na přítomnost a na budoucnost. Pokud kouč koučuje klienta v nějaké oblasti, nemusí jí sám rozumět, naopak je to lepší, protože pak nepředává své zkušenosti, nedává rady, nechává klienta najít si svou vlastní cestu, která je pro něj hodnotná.
Mentor je ten, kdo klientům radí v určité oblasti, které rozumí a ve které je kovaný. Klienti k němu chodí pro rady, doporučení a předání osobních zkušeností.
Psychoterapeut je člověk, který pracuje s pacienty především na jejich minulosti a událostech v ní, které nepříjemně ovlivňují přítomnost pacienta. Psychoterapeut se zároveň zaměřuje i na přítomnost a prožívání klienta. Psychoterapeutický směrů je velké množství, je možné si vybrat druh terapie přímo na míru. Psychoterapeut především poslouchá, naslouchá a klade otázky na tělo. Neradí, ale může říci svůj názor a doprovází pacienta při svém uzdravení a vývoji. Psychoterapeutických směrů je hned několik, každý si tedy může přijít na ten, který nejvíce vyhovuje jeho životnímu stylu.

Jak vybrat správného kouče

Nejprve zjišťujte, pod kterou organizací je kouč veden. Doporučuji vybírat pouze mezi certifikovanými kouči. Certifikovaný kouč musel absolvovat akreditovaný výcvik v nějaké vzdělávací organizaci. Jako nejprestižnější bych zmínila Mezinárodní federaci koučů ICF (International Coach Federation) zajišťující a dohlížející na vzdělání koučů. Protože není jednoduché u nich certifikát získat, je takových koučů málo, zato bývají velmi kvalitní, protože i po získání certifikátu je na ně dohlíženo a je kladen důraz na jejich neustálý rozvoj. Dále zjišťujte, kolik odkoučovaných hodin a hodin vzdělání má kouč za sebou. Pokud to nemá nikde uvedeno, zeptejte se ho, každý kouč si musí vést záznamy o hodinách vzdělávání a koučování.
Ať je kouč certifikovaný nebo ne, musí vám hlavně sednout. V případě, že vám bude nepříjemný, nebude se vám s ním dobře pracovat. Nebudete k němu možná chtít být upřímní, nebudete si ho vážit. Proto si vybírejte i podle svého pocitu.

Čím se vyznačuje dobrý kouč?

 • nehodnotí klienta, nemá vůči němu předsudky
 • nedává rady
 • je empatický, pokorný, na nic si nehraje
 • má důvěru v klienta a jeho schopnosti
 • upřímně se zajímá o klienta
 • nevytváří v klientovi závislost na koučování ani na sobě
 • nevyřizuje telefony v průběhu koučování
 • udržuje pozornost, když klient mluví
 • mluví pro klienta srozumitelnou řečí
 • zná limity své práce, případně umí doporučit jiného odborníka
 • neustále se vzdělává

V čem vám může koučování pomoci

Koučink může pomoci komukoliv, kdo má chuť ve svém životě udělat změnu a posunout se dál. Pomůže těm, kdo se ocitli v situaci, ze které neví, jak ven. Pomůže taky lidem, kteří ztratili chuť do života, těm, kteří před sebou mají velké rozhodování a neví si rady atd. Pomocí koučování se můžete zbavit negativních pocitů a vlastností a posílíte ty pozitivní. Koučink vám pomůže se v tomto zrychleném světě zastavit, zamyslet se a pojmenovat to, jak v životě chcete směřovat. Koučink vám otevře oči a ujasní cíle.

Co je předpokladem úspěšného koučinku

Stačí chtít něco změnit a pracovat na sobě. V koučování platí to, že kde je vůle, tam jsou i možnosti.

Jak dlouho trvá koučovácí sezení

Koučovací sezení trvá hodinu až hodinu a půl, podle šíře tématu.

Kolik sezení je potřeba vyřešení problému

Záleží na tématu, ale obvykle stačí 5-6 sezení.

Koučink a ceny

Zpočátku mně samotné připadaly ceny za koučování přemrštěné. Teprve až po tom, co jsem koučink sama vyzkoušela a procházela si jednotlivé výcviky, došlo mi, proč se kouči natolik cení. Kouč vás musí umět svými otázkami vést tak, abyste se posunuli dál. Musí se naučit podávat takové otázky, aby vás nutili k zamyšlení a abyste si sami odpověděli na kladené otázky. I kouč při sezeních namáhá mozek, a že to dá někdy skutečně zabrat. Komunikace kouče a klienta je velmi odlišná od běžné komunikace, proto je tak náročné se v ní pohybovat. V cenách je samozřejmě započten i čas a cena všech výcviků, supervizí a neustálého sebevzdělávání. Jen pro vaši představu, jeden takový koučovací výcvik tak běžně stojí od 45 do 100 tis. Kč.

Máte dotaz, na který jste zde nenašli odpověď? Podívejte se sem.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.